ALGEMENE VOORWAARDEN EVENEMENTEN

Teacher Trainingen, Workshops, Cursussen, XXL lessen, Lezingen

 

Inschrijving

 • Inschrijving een evenement geschiedt via het officiële inschrijfformulier online.

Opleidingskosten en evenementskosten

 • Opleidings,/ en evenements kosten worden gehanteerd zoals aangegeven op het desbetreffende inschrijfformulier.
 • De opleidings,/ en evenementskosten kunnen jaarlijks verhoogt worden via de Nederlandse wetgeving

Betaling

 • Betalingen der lesgelden dient in één keer volledig te worden voldaan zoals de prijs en de betalingsregeling op het inschrijfformulier.
 • Indien er een mogelijkheid is om in deelbetalingen te betalen, wordt dit duidelijk aangegeven.
 • Wanneer de volledige betaling is ontvangen op de rekening van Lively Yoga, wordt je plek definitief gereserveerd.
 • Bij wie in gebreke blijft met één of meerdere termijnbetalingen is het gehele lesgeld ineens opeisbaar.
 • Wanneer het genoodzaakt is deze betalingsregeling uit handen te geven zijn de kosten daarvan voor de cursist.
 • Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
 • Bij niet tijdig betalen binnen de genoemde betalingstermijn is student onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim, in welk geval student
 • € 15,00 administratiekosten verschuldigd is.

Annulering

 • Conform wettelijke richtlijnen heeft de cursist 14 dagen bedenktijd na dagtekening van de inschrijving. Binnen die termijn kan de cursist de inschrijving herroepen zonder verdere administratie- of annuleringskosten.
 • Annuleringskosten: Annulering tussen 3 en 6 maanden voor de aanvangsdatum van de opleiding wordt € 450,00 van de opleidingskosten in rekening gebracht.
 • Annuleringskosten: Annelering tot 3 maanden voor de aanvangsdatum van de opleiding wordt € 750,00 van de opleidingskosten in rekening gebracht.
 • Bij annulering binnen één maand voor de aanvangsdatum van de opleiding is er geen recht op terugbetaling. Ook met uitval tijdens de opleiding wordt er geen lesgeld gerestitueerd.

Aansprakelijkheid

 • De cursist volgt de lessen en de training op eigen risico.
 • Indien de cursist onder medische behandeling is, neemt hij/zij contact op met de behandelaar en/of arts betreft het volgen van yogalessen. Dit geldt ook voor cursisten die een operatie hebben ondergaan of chronische klachten hebben.
 • Lively Yoga kan niet aansprakelijk worden gesteld van eventuele blessures, ongevallen, conflicten of materiele schade die al of niet direct of indirect in verband gebracht kunnen worden met deelname aan de lessen.
 • Bij zwangerschap, ziekte of andere klachten dient u de yogadocent voor aanvang van de les te informeren.
 • Ondergetekende aanvaardt ook de volledige verantwoordelijkheid voor enige schade die voort zou kunnen vloeien uit het gebruik van de ruimte waarin de lessen gegeven worden.
 • Lively Yoga is niet verantwoordelijk voor schade aan of vermissing van persoonlijke eigendommen voor, tijdens of na haar teacher training.

Wijzigingen

 • Lively Yoga heeft het recht les data en/ of –tijden en / of indeling en / of – locatie te wijzigen. Via de email nieuwsbrief en de website word je van eventuele wijzigen op de hoogte gehouden. Lively Yoga heeft het recht een les/ lessen te annuleren of deelname van een deelnemer te weigeren.
 • In geval van te weinig aanmeldingen heeft Lively Yoga het recht om de training te verschuiven naar een nieuwe startdatum.
 • Tijdens een (wereld) pandemie worden er strikt de regelgeving vanuit de Nederlandse RIVM opgevolgd. Wanneer er situatie ontstaan waarbij het niet toegestaan is om evenementen op locatie te organiseren, zal het evenement online voorgezet worden.

Restitutie en gemiste lessen

 • Restitutie van het opleidingsgeld of een gemiste les of evenement is niet mogelijk
 • Gemiste lessen-evenementen kunnen niet ingehaald worden.
 • Alleen indien de student alle opleidingsuren aanwezig is geweest is er recht op het ontvangen van een certificaat.

 

Privacy Verklaring

 • Lively Yoga is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring en voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Meer informatie hierover vindt je op de website www.livelyyoga.com

Algemene regels

 • Tassen mogen in de kleedkamers gelaten worden. Eventuele waardevolle spullen mag je meenemen naar de studio. Mobiele telefoons dienen uitgezet te worden of op vliegtuigmodus, dit i.v.m overlast en stralingen die mobiele telefoons afgeven.
 • Indien er gebruikt wordt gemaakt van kussens tijdens het evenement is het meebrengen van twee handdoeken verplicht in verband met hygiëne regels. De kussens die gebruikt worden dienen afgedekt te worden met een schone handdoek i.v.m. hygiëne en lichaamstranspiratie.
 • Alle lessen en evenementen starten stipt op tijd. Ieder is zelf verantwoordelijk om tijdig op locatie aanwezig te zijn, zodat het evenement niet verstoort hoeft te worden.

Klachten procedure

 • Eventuele klachten mogen ingestuurd worden naar K. Hamers Info@livelyyoga.com en worden zo spoedig als mogelijk behandeld.
 • Klachten worden vertrouwelijk behandeld binnen een termijn van 4 weken.

Naast deze evenementen voorwaarden gelden de Algemene Voorwaarden van Lively Yoga.